Home Novosti Povlače se s polica trgovine Spar bio hrskave pločice s kvinojom zbog etilen oksida

Povlače se s polica trgovine Spar bio hrskave pločice s kvinojom zbog etilen oksida

0

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća.